LBMC17 Dag 2: Discussiëren en rivaliseren

 • LBMC17 Dag 2: Discussiëren en rivaliseren

  LBMC17 Dag 2: Discussiëren en rivaliseren

  De journalisten (Magali Meijers, Zoë Berghmans en Anouk de Bruin) verzorgen deze Conferentie iedere dag een dagverslag. 

  De tweede dag van de Limburgse MEP Conferentie stond in het teken van de commissievergaderingen. Van half negen tot zes werd er gediscussieerd over de verschillende vraagstukken.

  De Commissie Buitenlandse Zaken-Veiligheid en Defensie bezigen zichzelf met de Europese defensie-industrie die bevorderlijk moet zijn voor de gezamenlijke militaire capaciteit door zijn integrerende, duurzame, innovatieve en concurrerende karakter. De Commissie Internationale Handel heeft zich bovenal bezig gehouden met de problemen waar de Europese Unie tegenaan loopt doordat steeds meer Europese bedrijven worden overgenomen of worden gefuseerd met bedrijven buiten de EU zone, hierdoor wordt de Europese concurrentiepositie verslechterd. De Commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken discussiëren het controversiële onderwerp migrantenstroom. Hierbij wordt vooral naar de opvang en de verplichte spreiding gekeken. De Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken bestudeert de huidige jeugdwerkloosheid, die sterk teruggedrongen moet worden in de volgende jaren. Hiervoor zijn al enkele initiatieven genomen door de Europese Unie maar het blijft een actueel en cruciaal onderwerp. De Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid behandelt het vraagstuk over de problemen die ontstaan door de nadelige gevolgen van roken, hierbij kan gedacht worden aan het vroegtijdig overlijden, de verslechtering van de gezondheid van jeugd door passief roken en de aanzienlijke begroting die jaarlijks naar de gezondheidszorg gaat hiervoor. De commissie Landbouw en Plattelandsontwikkeling nemen de Europese Landbouwsector onder handen. Zij zoeken naar duurzame innovaties die mogelijk de toekomst van de Europese Landbouwsector verbeteren, maar moeten tegelijkertijd ook rekening houden met de internationale concurrentie markt. De Commissie Cultuur en Onderwijs bespreekt de hoge werkloosheid onder de afgestudeerden van het tertiair onderwijs, dit ten gevolge van de slechte afstemming door scholen op de behoeften van de maatschappij.

  Alle commissievoorzitters leverden netjes op tijd de resoluties in en konden na het bespreken van mogelijke verbeteringen gerust naar het diner. De activiteit die hierop volgde wordt vaak gezien als de gezelligste avond van de Conferentie. Snowworld is elk jaar weer een succes, veel deelnemers zien dit als een kans om even los te gaan na het lange vergaderen. Om deze relaxte sfeer te bereiken werden er verschillende spelletjes opgezet. Ten eerste was er een geblinddoekte race, waarbij een van de commissieleden de ander moest begeleiden zonder woorden te gebruiken. Nadat zij op de top van de berg kwamen moest de geblinddoekte omlaag sleeën. Ten tweede moesten de commissieleden collaboreren om via lange skilatten, waar vijf mensen op pasten, de overkant te bereiken. Hiernaast was er ook het slipgevaarlijke spel ‘wrak lopen’, hierbij werkten vier leden samen om sneller dan de opponent aan de overkant te komen via vijf stukken ‘’wrak’’. Ten slotte was er het beruchte sumoworstelen, waar de deelnemers in grote pakken moesten strijden  totdat een van de twee deelnemers met hun rug de grond aanraakte. Alle commissies streden tegen elkaar, de uiteindelijke winnaar van de wedstrijd was de Commissie SOZA. Deze geweldig amuserende avond werd afgesloten door een apres-ski  vol met de grootste hits van dit moment waar alle deelnemers gezellig nog even konden dansen en kletsen!

   

   

   

   

   

  Comments are closed.