LBMC17 Dag 3: De puntjes op de i zetten

 • LBMC17 Dag 3: De puntjes op de i zetten

  LBMC17 Dag 3: De puntjes op de i zetten

  De journalisten (Magali Meijers, Zoë Berghmans en Anouk de Bruin) verzorgen deze Conferentie iedere dag een dagverslag. 

  De derde dag van het MEP begon, zoals elke dag, met het ontbijt. Net als de andere dagen moeten de commissieleden weer vroeg uit de veren, om kwart over negen beginnen namelijk de lobbyworkshop en persconferentie. Voor de persconferentie mogen de commissies allemaal 4 gedelegeerden uitkiezen om hen te vertegenwoordigen. Wie kan de pers tevreden stellen en de antwoorden het best formuleren?

  De commissie die het spits afbijt en als eerste het vragenvuur van de pers ondergaat is de commissie Binnenlandse Zaken. De gedelegeerde van Duitsland laat weten dat het een zware week was, compromissen sluiten is immers lastig. De volgende commissie die mag plaatsnemen aan tafel is Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid. Jongeren zijn de toekomst en daarom is deze resolutie dan ook zo goed, we moeten ons richten om de toekomstige generatie zo gezond mogelijk te laten leven. Hierna begon voor Internationale Handel ook het vragenvuur. De leden van de commissie kunnen vlot antwoorden op de vragen en verduidelijken ook sommige punten. ‘Cultuur en Onderwijs’ is een commissie die zich echt richt op de volgende generatie, omdat deze immers ook van ongekend belang is. Door een lijn te trekken voor het tertiaire onderwijs door heel Europa, kan een burger overal in de EU aan de slag. De NAVO zal altijd een discussiepunt blijven, er zijn altijd mensen die een militaire Europese grootmacht prefereren boven het samenwerkingsverbond van de NAVO. Toch zijn hier compromissen over gesloten, daarom is de commissie Buitenlandse Zaken er ook zeker van dat de resolutie wordt aangenomen. Bij de commissie Landbouw en Plattelandsontwikkeling wordt gestreefd naar één groot beleid in de Europese Unie op het gebied van landbouw. Alle aspecten zijn behandeld volgens de commissieleden en iedereen is elkaar tegemoetgekomen in dit vraagstuk. De laatste commissie die ondervraagd werd, is Sociale Zaken. De oplossingen zijn gericht op landen met een grote werkeloosheid, maar ook juist op de landen die hier juist weinig last van hebben.  De leden beantwoordden de vragen met vertrouwen en ze zijn allen tevreden over de resolutie.

  De andere helft van de tijd kregen de deelnemers een lobbyworkshop van de heer Milos Labovic, EU-lobbyist. Deze workshop was bedoeld om de fijne kneepjes van het vak te leren voor de lobbysessie die er ’s avonds voor de deelnemers aan zou komen. Hij vertelt onder andere dat je niet te snel onder de indruk moet zijn van anderen. Nadat er groepsfoto’s gemaakt zijn, lunchen de deelnemers snel samen met hun commissie. Daarna gaan ze snel door naar de commissievergaderingen waarin de speeches, soms op originele wijze, verdeeld worden. Hierna is het tijd voor de delegatievergaderingen waarbij de delegaties, na twee dagen intensief debatteren, eens rustig bij elkaar kunnen zitten en overleggen wat nu eigenlijk het best is voor hun land.

  Na de laatste officiële vergaderingen mogen de meiden comfortabele schoenen aandoen, want nu gaan we op pad naar het centrum van Kerkrade. Eerst wordt er gedineerd met de delegatie. Dit is de eerste keer in de week dat ze met de delegatie bijeen zitten, dus er wordt veel bijgekletst. Ook hoor je de deelnemers stiekem al lobbyen.  Als alle buiken vol zitten, gaan we op weg naar het stadshuis van Roermond. We worden welkom geheten door Wiel Gulpen, hij laat ons weten dat hij ons dit jaar met liefde ontvangt maar ook het komende jaar het MEP weer heel graag wil zien. Drankjes zijn er in overvloed en iedereen begint met lobbyen. Alle gedelegeerden laten blijken dat de sfeer erg leuk is. “Gezellig druk, veel lawaai, maar ook veel goede woorden,” laat een van de gedelegeerden van Finland weten. Amendementen worden opgesteld, tekstuele wijzingen ingediend, vragen beantwoord, en delegaties overtuigd. Er hangt een goede sfeer. Je kan op iedereen afstappen en je wordt met open armen ontvangen. Na de lobbysessie is er weer een delegatievergadering. Is de mening van de delegatieleden veranderd? Wordt er een amendement ingediend? Gaan we mee met een amendement van een ander? Dit zijn allemaal vragen die besproken moeten worden. Sommige landen besluiten om een terrasje te pakken in het centrum van Kerkrade, anderen kiezen ervoor om eerst terug naar Rolduc te lopen om daar op het binnenplein te gaan zitten. ’s Avonds gaat de kelderbar open voor een tweede informele lobbysessie. Mensen zijn druk in de weer met speeches schrijven en handtekeningen verzamelen voor amendementen. Toch hoor je ook dat velen gewoon even willen ontspannen en van de laatste avond van het MEP willen genieten. Met nieuwe vrienden wordt er een drankje gedronken en een praatje gemaakt en door velen wordt er met gezonde zenuwen voorbereid voor het Plenair Debat.

  Comments are closed.