De kop is eraf! Straatsbrugreis 2015 van start

 • De kop is eraf! Straatsbrugreis 2015 van start

  De kop is eraf! Straatsbrugreis 2015 van start

  Graag houden wij u middels een dagelijks verslag op de hoogte van onze avonturen tijdens de Straatsburgreis 2015. Zowel op Facebook als op de website van Stichting MEP Limburg zullen deze verslag gepubliceerd worden om het thuisfront niet in het ongewisse te laten aangaande alle ervaringen die wij opdoen.

  Vanochtend begon de reis in Sittard waar de koffers werden ingeladen en de reis vol goede moed werd gestart. Na een dik uur rijden door de smeltende sneeuw, voegden de Belgische deelnemers zich bij de groep. Vervolgens werd koers gezet richting Luxemburg. Tijdens de busreis werd het spel van de week uitgelegd; het verboden woord. Iedereen kreeg een kaartje waarop een woord en een persoon stond. Het doel is om de persoon het woord te laten uitspreken. Lukt dit, dan krijg je het kaartje van deze persoon. Wie zal de winnaar van de week worden met de meeste kaartjes?

   

  In de namiddag kwamen we aan bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. Dit Hof bestaat uit drie instellingen, namelijk het Hof van Justitie, het Gerecht en het Gerecht van Ambtenarenzaken. Door middel van een videopresentatie over de werking van het Hof, zijn geschiedenis en de huidige formatie werd iedereen geïnformeerd over deze instelling. Het Hof bestaat nu uit 28 rechters, 1 uit elke lidstaat en daarnaast 9 advocaten-generaal. Deze worden benoemd voor een ambtstermijn van 6 jaar, waarna ze wel herkozen kunnen worden. Ze worden allen gekozen door de nationale regeringen. Na deze presentatie was het tijd voor een vragensessie met Dhr. Van der Jeught. Hij beantwoordde alle vragen van de enthousiaste en geïnteresseerde deelnemers. Vervolgens kregen we een rondleiding door het gebouw van het Hof. De gids leerde ons hier van alles bij over het gebouw, de indeling, de architectuur en de aanwezige kunst. De kunst was afkomstig uit verschillende EU-lidstaten en had per stuk een eigen filosofische betekenis. De architectuur had ook een symbolische betekenis. Zo was onder anderen het veelvuldig gebruikte zwarte staal een verwijzing naar de Europese gemeenschap van kolen en staal. De rondleiding bracht ons ook langs rechtszalen en raadkamer. De raadkamer had als belangrijkste vulling een grote houten tafel in de vorm van een ovaal zodat alle 28 rechters er aan plaats zouden kunnen nemen tijdens hun plenaire vergadering.

   

  Een opvallend feit over de procedure van de behandeling van een zaak aan het Hof is dat alles in alle talen van de Europese Unie wordt vertaald en dat kost veel tijd. Maar liefst 1000 medewerkers van de 2000 medewerkers zijn bezig om de verschillende stukken te vertalen. Deze vertalers hebben een juridische opleiding en zijn soms ook in staat als simultaantolk te fungeren. Deze groep zeer capabele en belangrijke ambtenaren binnen dit Europees orgaan noemen we de jurist-linguïsten. Na het intrigerende bezoek aan het Hof van Justitie van de Europese Unie was het tijd om verder te reizen naar de eindbestemming: Straatsburg. Aldaar aangekomen hebben we een goed vullend en welverdiend diner genoten. Na de laatste updates te hebben besproken over het programma voor dinsdag is het tijd om te gaan slapen om morgen uitgerust opnieuw op pad te gaan.

   

  Voor een fotoreportage van de gehele reis verwijzen wij u graag naar het fotoalbum van de Straatsburgreis 2015.
  Door Abe Bosma, Javier Francort, Thomas Palmen, Margaux van Langenhove

  Comments are closed.