Dagverslag Limburgse MEP Conferentie 2018 dag 5

 • Dagverslag Limburgse MEP Conferentie 2018 dag 5

  Dagverslag Limburgse MEP Conferentie 2018 dag 5

  Een drukke week vol debatten, vergaderingen, workshops en lobbysessies kwam vandaag ten eind. ’s Ochtends aten de commissies voor de laatste keer samen aan tafel en een duidelijke sfeer was te voelen: spanning en nieuwsgierigheid naar de laatste dag Plenair vergaderen.

  Het was een goedgevulde dag met de vijf resterende resoluties die aan bod kwamen. De Vergadering werd geopend met de Commissie Mensenrechten (subcommissie van Buitenlandse Zaken). Na debatten over persvrijheid, richtlijnen in verband met censuur in de media en een tegenspeech werd de resolutie tot spijt van de commissie met 29 stemmen voor, 53 tegen en 13 in onthouding niet aangenomen.

  Vervolgens mocht de Commissie Constitutionele Zaken  hun resolutie verdedigen. De gedelegeerde van X diende een amendement in en hield een opmerkelijke tegenspeech. De gedelegeerde van X voerde echter een sterke tegenspeech tegen dit amendement waar door het niet werd aangenomen. Bij de vraag of er nog tegenspeeches waren, staken verschillende parlementariërs hun kaartje omhoog waar op een gedelegeerde van Italië het woord kreeg. De resolutie van COZA werd uiteindelijk dan ook met 27 stemmen voor, 56 tegen en 11 in onthouding niet aangenomen.

  Als laatste voor de lunchpauze kwam de Commissie van Veiligheid en Defensie aan de beurt. Benadrukt door de commissie zelf is veiligheid belangrijk en daarom hun resolutie ook. Verschillende zaken werden besproken maar bij het debat lag de nadruk op kernwapens en Europa. Er waren geen tegenspeeches en de resolutie werd dan ook aangenomen met 44 stemmen voor 39 tegen en 11 in onthouding.

  ’s Middags kon iedereen genieten van wat ontspanning tijdens de lunch om vervolgens zich terug te begeven naar de Raadzaal en zich storten op de laatste twee resoluties.

  De Vergadering werd voortgezet met de Commissie Sociale Zaken. Het open debat bevatte onderwerpen zoals flexcontracten, jeugdwerkeloosheid en werkervaring. Met 31 stemmen voor, 56 stemmen tegen en 7 stemmen in onthouding is deze resolutie niet aangenomen.

  Als laatste Commissie werd die van Economische en monetaire Zaken behandeld. Een indrukwekkende voorspeech werd gegeven door de gedelegeerde van Griekenland. Toch waren er enkele punten van kritiek, die duidelijk werden gemaakt tijdens het debat. Hier kwam naar voren dat het schokfonds verschillende vragen opriep en ook over het subsidiëren van werknemers, betreffende OC 2, werd veel gesproken. Met een inhoudelijk sterke eindspeech, gegeven door de gedelegeerde van Denemarken, probeerde de commissie ECON de zaal nog een laatste keer over te halen om voor hun resolutie te stemmen. En dat is gelukt! De resolutie Economische en Monetaire Zaken is met 56 stemmen voor, 20 stemmen tegen en 18 stemmen in onthouding aangenomen.

  Ten slotte werd de Plenaire Vergadering in schoonheid afgesloten met een nawoord van spreker Ger Koopmans, gedeputeerde in de Provincie Limburg, de voorzitter van onze Stichting Mathijs Van Haver en conferentiemanager Renée Douven. Verder werden ook nog per deelnemende school één naam bekend gemaakt van de leerling die mee mag naar Nationaal en Internationaal.  De commissieleden namen afscheid van elkaar en hun commissievoorzitters. Zo zit ondertussen al de dertiende Limburgse MEP Conferentie er op!

  Comments are closed.