Dag 4 van de Limburgse MEP Conferentie 2016: Vurige debatten tijdens de Plenaire Vergadering

 • Dag 4 van de Limburgse MEP Conferentie 2016: Vurige debatten tijdens de Plenaire Vergadering

  Dag 4 van de Limburgse MEP Conferentie 2016: Vurige debatten tijdens de Plenaire Vergadering

  Na drie dagen in Rolduc te hebben vergaderd was eindelijk de dag aangebroken waarop iedereen had gewacht; de Plenaire Vergadering van het Model European Parliament 2016. De deelnemers moesten vroeg op zodat ze op tijd aanwezig zouden zijn in het Gouvernement.

   

  De Commissie Ontwikkelingssamenwerking had de eer om het spits af te bijten. Helaas werd deze resolutie afgewezen door het Parlement. Na deze eerste resolutiebespreking was het de beurt aan de Commissie Cultuur en Onderwijs om haar resolutie voor te leggen aan het Parlement. Na een aantal knelpunten te hebben besproken betreffende de sociale huurwoningen, het zorgteam en de bezuinigingen binnen het onderwijs, heeft de commissie het Parlement weten te overtuigen om de resolutie aan te nemen. Na de eerste twee resolutiebehandelingen volgde een korte koffiepauze.

  Na de pauze presenteerde de Commissie Economische en Monetaire Zaken haar resolutie. Door middel van een amendement werd het vetorecht van het opgerichte onafhankelijke Europese gerechtsorgaan uit de resolutie gehaald. Ook werd er flink gediscusieerd over het plan om de rente op staatsschulden te bevriezen van economisch minder stabiele landen. De resolutie is echter wel aangenomen met  56 stemmen voor en 19 stemmen tegen de resolutie. Als vierde was de Commissie Industrie, Onderzoek en Energie aan de beurt om haar resolutie te verdedigen. Naar aanleiding van deze resolutie werd er gesproken over onder andere kernenergie, fossiele brandstoffen en hybride auto’s. Wat moet er gebeuren met landen die nu nog steeds voor een groot deel afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen? Moeten de batterijen van elektrische auto’s worden gesubsidieerd? De commissie heeft het Parlement weten te overtuigen. Deze resolutie is door het Parlement aangenomen met 45 stemmen voor, 28 stemmen tegen en 10 stemmen onthouding.

  Na een lunch vervolgde de resolutiebehandelingen. De vijfde commissie die haar resolutie moest verdedigen was de Commissie Buitenlandse Zaken –en Mensenrechten. Er werd gesproken over het vluchtelingenprobleem. Op welke manier moeten zij worden opgevangen? Is de problematiek in het Midden-Oosten niet een taak voor de NAVO? En is de angst reëel dat Rusland de kustwacht ziet als een bedreiging? De commissie heeft het Parlement helaas niet kunnen overtuigen van hun resolutie. Deze is dan ook afgewezen. Als voorlaatste was de Commissie Internationale Handel de gegadigde om haar resolutie voor te leggen aan het parlement. Wat zijn de risico’s en wat de voordelen van het Trans-Atlantische Vrijhandels- en Investeringsverdrag (TTIP)? Dit was het vraagstuk waar de Commissie van Internationale Handel mee aan de slag is gegaan de afgelopen dagen. Tijdens de Plenaire Vergadering kreeg de commissie onder andere vragen over de positie van de boeren, wanneer er landbouwproducten uit de VS worden ingevoerd. De commissie heeft deze vragen goed weten te beantwoorden. Het Parlement heeft deze resolutie dan ook aangenomen.

  De laatste resolutie die werd voorgelegd aan het Parlement was die van de Commissie van Buitenlandse Zaken, Veiligheid en Defensie. Hier betrof het onderwerp een Europees leger. Veel landen vreesde voor de soevereiniteit die hierdoor zou worden beperkt. Het Parlement heeft deze resolutie dan ook afgewezen.

  Na het laatste vurig debat was het tijd voor de Officiële Sluiting van de Limburgse Model European Parliament Conferentie 2016. Jonathan Felix, voorzitter van het Alumni-netwerk, vertelde de deelnemers dat het MEP-avontuur nog niet hoeft te stoppen vanwege het Alumni-netwerk. Ook Dhr. Ron Bonekamp, lid College van Bestuur LVO, sprak een mooi woordje tot de deelnemers. Na deze speech brak voor de deelnemers een belangrijk moment aan, de deelnemers die naar de Nationale Conferentie mogen, werden bekend gemaakt door Guy Frints, oprichter en erevoorzitter van stichting MEP Limburg. De Officiële Sluiting werd afgesloten met mooie woorden van Sebastiaan Olislagers, voorzitter van Stichting MEP Limburg.

  De Limburgse MEP Conferentie 2016 is helaas weer voorbij. Wij bedanken iedereen die heeft bijgedragen! Wij hopen dat alle deelnemers het ontzettend naar hun zin hebben gehad en dat zij actief betrokken blijven bij stichting MEP Limburg.

   

  Comments are closed.