Afscheidsbericht bestuursvoorzitter Guy Frints

 • Afscheidsbericht bestuursvoorzitter Guy Frints

  Afscheidsbericht bestuursvoorzitter Guy Frints


  Leerzaam, intensief, enerverend, boeiend, vermoeiend, interessant;
  Dat zijn enkele woorden die in mij opkomen wanneer ik terug denk aan de achter mij liggende periode van ruim 5 jaar, waarin ik mij heb ingespannen om het Model European Parliament in Limburg op de kaart te zetten.

  Mijlpalen daarbij waren voor mij het Europroject Limburg-Slowakije (2004), de vertegenwoordiging van Limburg op de jaarlijkse Nationale MEP Conferentie (v.a. 2004), de officiële oprichting van Stichting MEP Limburg (2005), de jaarlijkse Limburgse MEP Conferentie (v.a. 2006) en de introductie van tal van extra activiteiten voor het parlement zoals de bezoeken aan het Europees Parlement en de reizen naar Straatsburg (v.a. 2007).

  Medio 2008 werd met een reorganisatie het bestuur uitgebreid en onder het motto “door jongeren, voor jongeren” een werkgroep geïntroduceerd die geheel bestaat uit oud-deelnemers aan de projecten van MEP Limburg. Begin 2009 slaagde ik er vervolgens in om dankzij bijdragen van de Provincie Limburg, Stichting LVO en Sabic-Europe voor de komende 3 jaar financiële zekerheid te verwerven voor Stichting MEP Limburg, en daarmee de continuïteit van de projecten en activiteiten voor het Limburgse Voortgezet Onderwijs optimaal te garanderen.

  Nu het MEP in Limburg is uitgegroeid tot een bloeiende organisatie met financiële zekerheid, bevindt de stichting zich op een nieuw hoogtepunt en wordt voor mij ook een passend moment gemarkeerd om terug te treden als bestuursvoorzitter. Dit is het uitgelezen moment om een nieuwe enthousiaste generatie ambitieuze mensen met talent een financieel zorgeloze toekomst te gunnen bij het voortzetten van de activiteiten van MEP Limburg.

  Gedurende de tijd dat ik het Model European Parliament in Limburg onder mijn hoede had, gaf het enthousiasme van de deelnemende jongeren mij telkens de energie om me op vrijwillige basis te blijven inzetten. Het was voor mij fascinerend om te zien hoe deze jongeren binnen kort tijdsbestek hun sociale, redactionele en communicatieve vaardigheden zagen groeien en daarbij hun eigen talenten ontdekten die vaak nieuwe ambities voor de toekomst teweeg brachten. Hierin schuilt volgens mij mede de kracht van dit prachtige initiatief voor de Limburgse jeugd van nu, die straks beslist over de toekomst!

  Met Stichting MEP Limburg hoop ik ‘iets blijvends voor Limburg’ achter te laten; een instituut met een rijke toekomst voor zich, dat op de voor haar typerende enerverende eigentijdse laagdrempelige wijze het inzicht in politieke besluitvorming, politiek engagement en sociale- en communicatieve vaardigheden mag blijven bevorderen onder de Limburgse jongeren!

  Via deze weg bedank ik graag alle betrokkenen voor hun steun, inzet, advies, de prettige samenwerking en het genoten vertrouwen! Mijn dank en waardering gaat daarbij in het bijzonder uit naar de schoolcoördinatoren, de werkgroep en het bestuur. Na een prettige samenwerking heb ik er vertrouwen in dat Stichting MEP Limburg nu op eigen kracht kan voortborduren op de weg die ik met veel liefde en plezier ben ingeslagen.

  Guy Frints


  Comments are closed.