Afscheid vertrekkende schoolcoördinatoren

  • Afscheid vertrekkende schoolcoördinatoren

    Afscheid vertrekkende schoolcoördinatoren

    Afgelopen dinsdag 7 december werd er in Roermond afscheid genomen van vier schoolcoordinatoren die zich vanaf het eerste uur hebben ingezet voor een zo goed mogelijke invulling van de gedachten van MEP Limburg op hun scholen.

    Mevr. Irene Raedts (Stella Maris College), Dhr. Guido Rijninks (Porta Mosana College, tevens gedurende enige tijd bestuurslid), Dhr Patrick Berkelmans (Raayland College) en Dhr. Jan Evers (Philips van Horne SG) werden bedankt met een afscheidsdiner. Namens het bestuur spraken voorzitter Jasper Piepers, secretaris Mark Buck en afgevaardigde van de schoolcoördinatoren René Martens lovende woorden over het werk van de scheidende schoolcoördinatoren. Er werd stil gestaan bij de grote verdiensten van de betreffende coördinatoren voor de stichting. De schoolcoördinatoren zijn immers onmisbaar voor Stichting MEP Limburg. Mede dankzij hun enthousiasme vanaf het eerste uur wist MEP Limburg uit te groeien tot de organisatie die het nu is. Alle vier kregen als blijk van waardering naast het diner een door alle aanwezigen ingetekend boek. Op deze plek willen we de vier schoolcoördinatoren graag nogmaals namens alle betrokkenen binnen de stichting bedanken.

    Comments are closed.