Afgevaardigden Nationale MEP Conferentie 2013 aanwezig bij project VIA2018 Maastricht

 • Afgevaardigden Nationale MEP Conferentie 2013 aanwezig bij project VIA2018 Maastricht

  Afgevaardigden Nationale MEP Conferentie 2013 aanwezig bij project VIA2018 Maastricht

  Op 8 mei 2013 hebben vier Limburgse afgevaardigden van de Nationale MEP Conferentie 2013 deelgenomen aan een project van VIA2018 Maastricht. Dit project is een van de vele initiatieven van VIA2018, waarmee Maastricht en haar Euregio de titel “Europese Culturele Hoofdstad 2018” in de wacht probeert te slepen. VIA2018 Maastricht bood op deze dag jongeren uit de Euregio Maasrijn de mogelijkheid in debat te gaan met de prijswinnaars van de Charlemagne Youth Price, een aanbod waar beide partijen uiteraard dankbaar gebruik van maakten.
  Onder begeleiding van Maartje Joosten, bestuurslid Stichting MEP Limburg, verzamelden Roy Kuijpers, Valerie Andriessen, Frederique Schutgens en Frederieke Franken zich voor het Ainsi gebouw te Maastricht. Na de ontvangst met koffie, thee en Limburgse vlaai luisterde de delegatie naar een welkomstwoord van dhr. Guido Wevers, artistiek directeur Maastricht Culturele Hoofdstad 2018, welke ook aanwezig was bij de opening van de Limburgse MEP Conferentie 2013. Hij verwelkomde alle deelnemers en in het bijzonder de winnaars van de Charlemagne Youth Prize 2013. Deze 27 jonge Europeanen hebben bijzondere projecten van Europees belang ontwikkeld en zijn daarmee in hun eigen EU-lidstaat beloond met deze prestigieuze prijs. 
  Na het welkomstwoord van dhr. Guido Wevers werd het startschot voor het verdere programma gegeven. De grote groep jongeren werd verdeeld in 5 verschillende werkgroepen, waarbij de winnaars van de Charlemagne Youth Prize en jongeren uit de regio Maasrijn gemengd werden. Elke werkgroep werd geleid door een voorzitter die de discussie in goede banen leidde. De jongeren discussieerden geheel in het Engels over diverse stellingen en wisselden ideeën en perspectieven vanuit alle hoeken van Europa met elkaar uit. Als laatste programmapunt werden de conclusies van iedere werkgroep gepresenteerd aan de volledige groep, waarna een lunch werd aangeboden aan alle gegadigden. Stichting MEP Limburg kan terugkijken op een zeer geslaagde dag, waarbij deelnemers van Stichting MEP Limburg in aanraking kwamen met progressieve jonge Europese staatsburgers uit heel Europa. Stichting MEP Limburg spreekt dan ook graag haar enthousiasme en steun uit over VIA2018 Maastricht en dit initiatief dat geheel in het straatje van de doelstellingen van Stichting MEP Limburg past. 

  Comments are closed.